Starý zákon aktuálně

(pá) 13. 10. 2023 | 18:00 hod.

(so) 14. 10. 2023 | 14:00 hod.

Přijde vám starý zákon příliš starý? Nudný? Neuchopitelný?

Podívejte se na něj znovu společně s doc. Mgr. Jiřím Benešem, Th.D., učitelem starého zákona a vedoucím Katedry biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty UK.

V roce 1986 absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze, v r. 1988 Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne v Praze a roku 1997 získal titul doktora teologie na Evangelické teologické fakultě UK v Praze za práci „Exodus 28 a 39. Příspěvek k exegezi kultických látek“. V současnosti je vedoucím katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě.

Jiří Beneš je žákem prof. Jana Hellera. Spolu s ním i publikoval knihu „Poutní písně“, která obsahuje výklad Žalmů 120 až 134. Sám pak vydal postilu „V moci Slova“, úvahy „Ozvěny Izajášova volání“ (novozákonní reflexe Izajášova textu), skriptum „Dvanáctka“ (příručka ke studiu dvanáctí tzv. Malých proroků ve Starém zákoně) a výklad desatera („Desítka“).

Jiří Beneš přednáší, publikuje v různých periodikách a popularizuje Starý zákon na Českém rozhlase.

Sbor CASD Olomouc

Balcárkova 12,

Olomouc–Nová Ulicec